Stichting P&V – initiatiefnemer 2030 – projecten voor jongeren die actief willen meewerken aan een tolerante samenleving

Initiatiefnemer 2030

Het project 2030 is een initiatief van de Stichting P&V. De Stichting P&V is opgericht in 2000 en is sinds 2006 erkend als stichting van openbaar nut. Ze werkt autonoom ten opzichte van de P&V Groep (een verzekeringsgroep). De jongerenprojecten van de Stichting zijn ondertussen een begrip geworden in België: het Jongerenparlement, Samenleven in een kleurrijke samenleving, Samenleven: voor toegankelijke jeugdverenigingen, Spo-On! ...
 Elk jaar reikt de Stichting P&V de Burgerschapsprijs uit. Die wordt toegekend aan personen, initiatieven of organisaties die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open en tolerante samenleving. Ook op Europees vlak engageert de Stichting P&V zich voor belangrijke (jongeren)projecten (www.pefondes.eu).

De missie van de Stichting P&V...

Leren jongeren hun verantwoordelijkheid op te nemen.Krijgen ze de kans om concreet mee te bouwen aan een sociale en solidaire samenleving.Leren ze zelfverzekerd, zelfredzaam en zelfstandig in het leven te staan.
Krijgen ze de kans om zich uit te drukken, om vernieuwende ideeën uit te wisselen en om zich ten volle te ontplooien.


Ervaren ze dat hun mening, hun ervaringen, hun verscheidenheid en hun competenties meetellen.

Leren ze wat burgerzin betekent door actief te participeren in de ontwikkeling en uitvoering van projecten.
www.stichtingpv.be