Hoe zie ik mijn wereld in 2030?

De jongeren aan het woord laten om te weten hoe ze de toekomst zien!

Dit is het doel van het project « Hoe zie ik mijn wereld in 2030? », dat in januari 2010 door de Stichting P&V werd gelanceerd. De jongeren die vandaag tussen 16 en 26 jaar zijn, zullen in 2030 tussen 36 en 46 jaar oud zijn; wat zijn hun plannen, vrees, hoop en ideeën voor onze wereld en hun persoonlijke verlangens?

Geef uiting aan uw toekomstvisie; misschien wordt ze wel een kunstwerk!

Het is met die boodschap dat de jongeren van 16 tot 26 jaar werden uitgenodigd om in de vorm van een synopsis (een kort scenario) hun verwachtingen, hun angsten en hun ideeën voor de wereld van 2030 weer te geven. Tussen 20 januari en 30 april 2010 hebben een honderdtal jongeren ons hun toekomstvisies opgezonden. Ontdek ze op deze site en zeg ons wat u ervan vindt.

Realisatie van twee artistieke producties op basis van de bekroonde synopsissen

Een jury, samengesteld uit verantwoordelijken van jeugdverenigingen heeft, onder het voorzitterschap van Mark Elchardus, voorzitter van de Stichting P&V, twee laureaten geselecteerd: Sylvain Camilleri voor de Franse Gemeenschap en Eef Briers (Eeland vzw) voor de Vlaamse Gemeenschap. Werden eveneens genomineerd: Grégoire Wastelain en Delphine Bastien (JAVI-TV). Een speciale vermelding ging naar Ludovic Bontemps (Lubrick Production).

De visies van de twee laureaten op de wereld in 2030 zullen als uitgangspunt dienen voor twee artistieke producties die door jongeren én door professionele kunstenaars zullen worden gemaakt. Ze zullen op brede schaal worden verspreid.

De Stichting P&V stimuleert de jongeren om deel te nemen aan de opbouw van onze samenleving

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die door de verzekeringscoöperatie P&V Groep wordt ondersteund. Ze stelt zich tot doel de maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren en hun actieve deelneming aan de opbouw van een solidaire wereld te stimuleren. Met haar projecten wil ze het actieve burgerschap ondersteunen en de sociale uitsluiting van de jongeren bestrijden. Haar acties en werking worden geleid door de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerschap en participatie.

 

Jongeren en artiesten geven vorm aan de toekomstvisies van de laureaten.


"Future Formers" en de Vespa van de toekomst van Thomas Lommée in Genk, Hasselt, Overpelt, Beringen en Sint Truiden. Apotheose zaterdag 5 mei 2012 in Hasselt.


"To Get Earth" is een zinnenprikkelend en multicultureel parcours in het centrum van Luik, een creatie van Les Ateliers d'Art Contemporain. Tentoonstelling van 14 tot 20 januari 2012 in de Archeoforum van Luik.